A- A A+

  W3C   w3c-maroonw3c-grayw3c-gray

Select language

Choose Category 
Search by name 
Picture First Name Last Name Category Email Parameters
Norsyahidan bin Mohamad Yusof
Ketua Jabatan
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Tel (Ext):
  • 2037
Mohd Rizwan bin Elias
Pegawai Hal Ehwal Pelajar
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Tel (Ext):
  • 2428
Muhammad Taufik Bin Abdul Talib
Pegawai Hal Ehwal Pelajar
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Tel (Ext):
  • 2018
Mohd Shahrizan Bin Khamis
Pegawai Hal Ehwal Pelajar
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Tel (Ext):
  • 2162
Mohd Zaki Bin Arifin
Penolong Pegawai Tadbir
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Tel (Ext):
  • 2027
Anis Hasniza Binti Hashim
Pembantu Tadbir
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Tel (Ext):
  • 2166
Noorliza Binti Hashim
Pembantu Tadbir
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Tel (Ext):
  • 2164
Juwariah Binti Md Akhir
Pembantu Am Pejabat
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Tel (Ext):
  • 2164