A- A A+

  W3C   w3c-maroonw3c-grayw3c-gray

Select language

PTSB WIFI

WIFI

Information:
Information on WiFi at the Tuanku Sultanah Bahiyah Polytechnic Campus.

More Information:
The Information & Communication Technology Unit provides WiFi network service to Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah academic staffs and non-academic staffs as well as to students at various locations around the PTSB campus. This service also has extended to hostels students in Blocks V1 to V6. Click here to see the WiFi coverage area in PTSB.

SSID: 
1. PTSB Staf
2. PTSB Guest
3. PTSB Student
4. PTSB Hotspot
5. PTSBWifi

WIFI Access Points :
1. Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA) - Lobby
2. Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE) - Lobby
3. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM) - Lobby
4. Jabatan Perdagangan (JP) -Lobby
5. Jabatan Matematik, Sains dan Komputer (JMSK) - Lobby
6. Jabatan Pengajian Am (JPA) - Lobby
7. Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEP) - Lobby
8. Jabatan Sukan Kokurikulum dan Kebudayaan (JSKK) - Lobby
9. Pusat Sumber dan Perpustakaan
10. Pusat Pembelajaran Digital dan Multimedia (PPDM)
11. Pusat Islam - Foyer
12. Collaboration, Industry Services dan Employability Centre (CISEC)
13. Unit Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersilan
14. Unit Pengurusan Strategik, Prestasi dan Risiko
15. Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi
16. Unit Pembangunan dan Penyenggaraan - Lobby
17. Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan - Lobby
18. Unit Pengurusan Psikologi - Lobby
19. Unit Pentadbiran Kamsis - Lobby
20. Unit Pentadbiran dan Kewangan - Lobby
21. Unit Perhubungan dan Latihan Industri - Lobby
22. Unit Penilaian dan Peperiksaan - Lobby
23. Dewan Muā€™adzam Shah
24. Dewan Kuliah Utama
25. Dewan Kuliah ULPL
26. Makmal Ukur JKA
27. Makmal e-Learning JKE
28. Makmal e-Learning JKM
29. Makmal e-Learning PPDM
30. Makmal Perakaunan JP
31. Makmal Latihan Staf
32. Bengkel COT JKE
33. Bilik Simulasi JP
34. Bilik Pembentangan JP
35. Blok Asrama V1 - Lobby and Study Room
36. Blok Asrama V2 - Lobby and Study Room
37. Blok Asrama V3 - Lobby and Study Room
38. Blok Asrama V4 - Lobby and Study Room
39. Blok Asrama V5 - Lobby and Study Room
40. Blok Asrama V6 - Lobby and Study Room