Menu
A- A A+

  W3C   w3c-maroonw3c-grayw3c-gray

Pilih Bahasa

UNIT PENGURUSAN TEKNOLOGI HIJAU

Pengenalan

Unit Pengurusan Teknologi Hijau (UPTH) ini ditubuhan pada bulan Julai 2019, iaitu satu unit baru yang ditubuhkan di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah yang diterajui oleh Timbalan Pengarah Akademik. Tujuan UPTH ini ditubuhkan adalah bagi mewujudkan budaya hijau dan melestarikan politeknik bagi melahirkan modal insan yang mengamalkan budaya hijau dalam industry dan masyarakat di luar sana.

Objektif
  1. Melaksanakan program kesedaran dan penerapan budaya hijau.(Kesedaran Hijau)
  2. Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pengurusan sisa bagi mengoptimumkan penggunaan sumber alam.(pengurusan sisa)
  3. Menerapkan kesedaran tentang kepentingan untuk mengurangkan pencemaran udara melalui perlaksanaan polisi dan pengunaan teknologi hijau. (kualiti udara)
  4. Meningkatkan pengetahuan utiliti dan amalan kaedah penjimatan air melalui pengurusan, pembangunan, pemantauan dan kawalan sistem kitar semula air dan penuaian air hujan.(pengurusan air)
  5. Mengekalkan dan meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga dan menggalakkan pengunaan tenaga boleh diperbaharui.(pengurusan tenaga)
  6. Mempertingkatkan kreativiti di kalangan pensyarah dan pelajar bagi menghasilkan produk berasaskan teknologi hijau. (Penyelidikan hijau)