Menu
A- A A+

  W3C   w3c-maroonw3c-grayw3c-gray

Pilih Bahasa

Unit Pengurusan Aset Kerajaan

Pengenalan

Unit Pengurusan Aset Kerajaan (UPAK) PTSB ditubuhkan bagi tujuan untuk mengurus semua Aset Kerajaan dan juga mengurus Stor PTSB secara cekap, teratur dan berkesan mengikut peraturan yang telah ditetapkan dalam 1PP.
 

Pengurusan Aset

Pengurusan Aset Kerajaan merupakan pengurusan ke atas Aset Alih Kerajaan dan Aset Tidak Ketara.

 
Fungsi / Peranan
  • Memastikan semua perolehan aset yang dikategorikan sebagai Harta Modal dan Aset  Bernilai Rendah didaftarkan dan direkodkan dalam Sistem Pengurusan Aset (SPA).
  • Menguruskan pelantikan Pegawai Pemeriksa Aset, Lembaga Pemeriksa Pelupusan,  Jawatankuasa Penyiasat dan Pemverifikasi Stor.
  • Menyelaraskan Laporan Suku Tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat  Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan setiap tiga bulan sekali.
  • Menyediakan dan mengemukakan Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan ke  Perbendaharaan Malaysia sebelum 15 Mac tahun berikutnya.