Menu
A- A A+

  W3C   w3c-maroonw3c-grayw3c-gray

Pilih Bahasa

Penguatkuasaan Dasar Dan Prinsip Bagi Program Pengajian Jabatan Pengajian Politeknik

DASAR JAMINAN KUALITI
Politeknik komited dalam memastikan jaminan kualiti akademik dilaksanakan bagi mengekal dan mempertingkatkan kualiti program pengajian yang ditawarkan secara berterusan.

DASAR PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM

Politeknik komited dalam memastikan pelaksanaan aktiviti pembelajaran dan pengajaran memenuhi keperluan kurikulum dan standard akreditasi dalam mencapai matlamat dan hasil pembelajaran program pengajian melalui kepelbagaian pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang bersesuaian, dinamik dan terancang.