Menu
A- A A+

  W3C   w3c-maroonw3c-grayw3c-gray

Pilih Bahasa

POLISI KESELAMATAN SIBER

Polisi Keselamatan Siber Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengandungi peraturan peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) KPM termasuk Jabatan di bawahnya.  Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna di KPM mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT KPM.

Rujuk lampiran : Polisi Keselamatan Siber Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Muat turun :

1. Surat Akuan Pematuhan Polisi Keselamatan Siber Kementerian Pendidikan Malaysia

2. Tatacara Pengisian Surat Akuan Pematuhan Polisi Keselamatan Siber Kementerian Pendidikan Malaysia