Menu
A- A A+

  W3C   w3c-maroonw3c-grayw3c-gray

Pilih Bahasa

Pekeliling Perkhidmatan

 

PEKELILING PERKHIDMATAN
Pekeliling ICT KPM Bil 1 Tahun 2014 
Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia 
Surat Pekeliling ICT KPM Bil. 1 Tahun 2014
Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Inisiatif ICT Bahagian, Jabatan/Agensi dan Badan Berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia
SURAT ARAHAN KETUA PENGARAH JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK
Surat Arahan Bil. 1/2015
Pelantikan Jawatankuasa Penilaian Bagi Perolehan Secara Sebut Harga Dan Tender yang Dilaksanakan Oleh Politeknik
Surat Arahan Bil. 2/2015
Garis Panduan Penggunaan dan Pengurusan E-Mel Rasmi Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia
Surat Arahan Bil. 3/2015
Garis Panduan Penggunaan, Penjagaan, Penyimpanan dan Membawa Keluar Peralatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Surat Arahan Bil. 4/2015
Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) dan Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Inisiatif ICT Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia
Surat Arahan Bil. 5/2015
Pelaksanaan Langkah-Langkah Perbelanjaan Secara Berhemah Jabatan Pengajian Politeknik
Surat Arahan Bil. 6/2015
Permohonan Lawatan/Perjalanan Ke Luar Negara Atas Urusan Rasmi
Surat Arahan Bil. 7/2015
Bekalan dan Pemakaian Pakaian Seragam
Surat Arahan Bil. 8/2015
Arahan Dalaman Penggunaan Gimnasium Jabatan Pengajian Politeknik
Surat Arahan Bil. 9/2015
Kerjasama Untuk Meningkatkan Pelaburan Domestik dan Menangguhkan Pembelian Aset Luar Negara